KONFERENCJA „MENTORING – PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA XXI WIEKU”

Kraków 27 października 2022 r.

Miejsce konferencji: Centrum konferencyjno – hotelowe Krowodrza****, ul. Wybickiego 3a, Kraków

Chcesz dołączyć do wydarzenia ze swoimi pracownikami? Napisz do nas, bilet dla drugiej osoby z firmy jest tańszy. Liczba miejsca na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KONFERENCJA „MENTORING – PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA XXI WIEKU”

Kraków 27 października 2022 r.

Miejsce konferencji: Centrum konferencyjno – hotelowe Krowodrza****, ul. Wybickiego 3a, Kraków

Chcesz dołączyć do wydarzenia ze swoimi pracownikami? Napisz do nas, bilet dla drugiej osoby z firmy jest tańszy.

Konferencja „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku

Konferencja „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku” jest wydarzeniem mającym na celu promowanie wciąż jeszcze mało popularnej formy prowadzenia i rozwoju pracowników, jaką jest mentoring. Dlaczego akurat mentoring ma być tą dwudziestopierwszowieczną perspektywą zarządzania? Jeśli spojrzymy na przemiany społeczne w obszarze zawodowym, ale i nie tylko, to dostrzegamy: ciągłe stawianie nacisku na ekonomizację procesów (w tym wdrożeniowych i rozwojowych), rozwój technologii (a zatem i zdalnych form komunikacji), marsz w stronę specjalizacji zawodowych (a co za tym idzie – potrzeby nauki zindywidualizowanej).

W te trzy przytoczone trendy mentoring wpisuje się idealnie. Mentoring, czyli praca 1 na 1 i koncentracja mentora na mentee to szybsza droga uczenia, odpowiadająca na potrzeby uczącego się, mentoring jest możliwy zdalnie i bez ryzyka „wtopienia się” w grupę niewidzialnych na ekranie wielu odbiorców jednego nadawcy. Mentoring to też w oczywisty sposób zindywidualizowana forma rozwoju, gdzie bardziej lub mniej dosłowny lub metaforyczny mistrz i uczeń dedykują ten proces w pełni potrzebom mentee, z korzyścią dla niego, ale i dla organizacji.

Zarządzanie przez wdrażanie kultury mentoringu w organizacji jest odpowiedzią na potrzeby jednostek budujących organizację, prowadzi do faktycznie podmiotowego traktowania pracowników i motywuje ich do rozwoju w tym kierunku, który sami widzą za potrzebny. A organizacja tylko może korzystać na tak przygotowywanych i prowadzonych w działaniach pracownikach.

Konferencja „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku

Konferencja „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku” jest wydarzeniem mającym na celu promowanie wciąż jeszcze mało popularnej formy prowadzenia i rozwoju pracowników, jaką jest mentoring. Dlaczego akurat mentoring ma być tą dwudziestopierwszowieczną perspektywą zarządzania? Jeśli spojrzymy na przemiany społeczne w obszarze zawodowym, ale i nie tylko, to dostrzegamy: ciągłe stawianie nacisku na ekonomizację procesów (w tym wdrożeniowych i rozwojowych), rozwój technologii (a zatem i zdalnych form komunikacji), marsz w stronę specjalizacji zawodowych (a co za tym idzie – potrzeby nauki zindywidualizowanej).

W te trzy przytoczone trendy mentoring wpisuje się idealnie. Mentoring, czyli praca 1 na 1 i koncentracja mentora na mentee to szybsza droga uczenia, odpowiadająca na potrzeby uczącego się, mentoring jest możliwy zdalnie i bez ryzyka „wtopienia się” w grupę niewidzialnych na ekranie wielu odbiorców jednego nadawcy. Mentoring to też w oczywisty sposób zindywidualizowana forma rozwoju, gdzie bardziej lub mniej dosłowny lub metaforyczny mistrz i uczeń dedykują ten proces w pełni potrzebom mentee, z korzyścią dla niego, ale i dla organizacji.

Zarządzanie przez wdrażanie kultury mentoringu w organizacji jest odpowiedzią na potrzeby jednostek budujących organizację, prowadzi do faktycznie podmiotowego traktowania pracowników i motywuje ich do rozwoju w tym kierunku, który sami widzą za potrzebny. A organizacja tylko może korzystać na tak przygotowywanych i prowadzonych w działaniach pracownikach.

10.00 – 10.10 – Przedstawienie programu i prelegentów Krzysztof Prystupa

10.10 – 10.20 – Powitanie Grzegorz Dobek, Prezes SM Promentor

10.20 – 10.50 – Mentoring w perspektywie XXI wieku Tomasz Wański

10.50 – 11.10– wystąpienie – perspektywa menadżera – Michał Nowakowski/Aleksandra Stanković

11.10 – 11.30 – wystąpienie– perspektywa sukcesora – Renata Muszyńska

11.30 – 11.50 –  przerwa kawowa

11.50 – 12.10 – wystąpienie – perspektywa mentora i mentee – Katarzyna Hnat

12.10 – 12.30– wystąpienie – perspektywa HR-owca – Hanna Sikora

12.30– 12.50 – wystąpienie – perspektywa decydenta – Magdalena Mazur

12.50 – 13.10 – wystąpienie – „Biologika sukcesji. Mentoring 0-7” Paweł Piotr Nowak, Sukcesje.pl

13.10 – 13.30 –SM PROMENTOR – Piotr Wiroński Wiceprezes SM Promentor

13.30– 14.30 – OBIAD

Część 2 – Warsztatowa

14.30 – 17.00 – pięć równoległych warsztatów „Perspektywy mentoringu”

Warsztat 1 – „Perspektywa menedżera”

Prowadzenie: Aleksandra Stanković i Michał Nowakowski

Warsztat 2 – „Perspektywa sukcesora”

Prowadzenie: Renata Muszyńska i Krzysztof Prystupa

Warsztat 3 – „Perspektywa mentora i mentee”

Prowadzenie: Katarzyna Hnat i Tomasz Wański

Warsztat 4 – „Perspektywa HR-owca”

Prowadzenie: Hanna Sikora i Zuzanna Wilińska

Warsztat 5 – „Perspektywa decydenta”

Prowadzenie: Magdalena Mazur i Piotr Wiroński

17.00 -18.00 spotkanie dla wszystkich uczestników przy lampce wina, losowanie wizytówek, podsumowanie i zakończenie  konferencji, nieformalne rozmowy.

Dołącz do konferencji

Nie zwlekaj dołącz do wydarzenia już teraz

Chcesz dołączyć do wydarzenia ze swoimi pracownikami? Napisz do nas, bilet dla drugiej osoby z firmy jest tańszy.

Podczas konferencji odbędzie się losowanie trzech egzemplarzy książki

„Mentoring w praktyce. Partnerstwo w relacji, wsparcie w rozwoju.”

PROSIMY O ZABRANIE WIZYTÓWEK

Opisy warsztatów

Od godziny 14.30 – 17.00 odbędzie się pięć równoległych warsztatów, na których uczestnicy będą mieli możliwość poznać mentoring z pięciu różnych perspektyw. Uczestnicy mogą wybrać jeden warsztat, w którym wezmą udział. Na warsztatach będzie również możliwość zadawania pytań prowadzącym.

 

Warsztat 1 – „Perspektywa menedżera”

Prowadzenie: Aleksandra Stanković i Michał Nowakowski

Mentoring – perspektywa menedżera

Rozwój w firmie, czyli jak budować organizację uczącą się oraz tworzyć kulturę nastawioną na dialog i relacje?

Dzisiejsze przedsiębiorstwa, dla których tak ważna jest szybkość reagowania
na zmiany wynikające z otoczenia, pojawianie się trudnych sytuacji i kryzysów na równi cenią sobie wiedzę, doświadczenie jak i kompetencje przywódcze. Głównym zadaniem dzisiejszych firm jest niezwłoczne odpowiadanie na potrzeby klienta, szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji od niego w celu budowania wartościowych produktów oraz dostarczania jakościowych usług. Dlatego rekruterzy poszukują liderów zwinnych, radzących sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, stawiających na wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Organizacje potrzebują ekspertów potrafiących skupiać innych wokół idei, chcą agentów zmian, utożsamiających się z nimi, przejmujących za nie odpowiedzialność. Cenią liderów nastawionych na zmianę i rozwój, którzy stają się mentorami w organizacji.
Zarząd i management, borykający się z wieloma trudnościami wynikającymi
z globalizacji i cyfryzacji, mający świadomość istnienia rynku pracownika, powinien robić wszystko, aby tworzyć sprzyjające kreatywności i innowacjom środowisko pracy oraz zapewniać warunki umożliwiające wdrażanie nowszych rozwiązań i technologii.
Procesy organizacyjne wymagają szybkiego podejmowania decyzji, ciągłej inspekcji i adaptacji usprawnień. Dlatego dzisiejsi menadżerowie muszą posiadać nie tylko specjalistyczne kompetencje, ale cały czas doskonalić swoje umiejętności psychospołeczne. Razem z działami personalnymi powinni budować innowacyjne rozwiązania rozwojowe dla swoich pracowników, wspierać ich
w nabywaniu nowych umiejętności i kształtowaniu pożądanych postaw.

Menedżerowie świadomi tych wyzwań zastanawiają się, jak:

 • wdrażać nowych pracowników do pracy,
 • zadbać o ich rozwój, budować właściwe postawy i kształtować dobre nawyki,
 • tworzyć efektywne zespoły, świadome potencjału, korzystające z niego i osiągające wyniki,
 • zarządzać talentami doświadczonych, nierzadko starszych już pracowników, aby czuli, że mają wpływ i nadal są użyteczni,
 • zatrzymać ludzi i know how w firmie.

W trakcie warsztatu przedstawimy sposób, jak zrealizować powyższe potrzeby.
Odpowiemy sobie na pytania:
Jak budować kulturę feedbacku nastawioną na ciągłe doskonalenie standardów i rozwiązywanie problemów?
Dowiecie się, jak tworzyć atmosferę  współpracy i wsparcia zamiast współzawodnictwa oraz dialogu – zamiast wytycznych i poleceń.

Jeśli jesteś menedżerem odkryjesz:
Po co Twoim ludziom mentoring?

Jakie korzyści mogą mieć z tej formy rozwoju wszyscy akcjonariusze procesu?

Za co będą Ci wdzięczni Twoi pracownicy?

Jak wpłynie to na pracę zespołu i czy może zmienić coś w organizacji? Czy przełoży się na jej wyniki i wpłynie na przewagę konkurencyjną?
A jeśli zdecydujesz, że tak to… posłuchasz o wdrożeniu i etapach, jakie powinno ono obejmować.

Na warsztat zapraszamy osoby, które szukają odpowiedzi na powyższe pytania,
a szczególnie: dyrektorów, menedżerów, liderów i specjalistów HR.

Warsztat 2 – „Perspektywa sukcesora”

Prowadzenie: Renata Muszyńska i Krzysztof Prystupa

To będzie kiedyś twoje – mentor na meandry sukcesji

Z sukcesją jest jak z decyzją o posiadaniu dzieci… właściwie nigdy nie ma dobrego momentu. Choć nestorzy obiecują przekazanie firmy ich potomstwu, to rzeczywistość kreśli obrazek, na którym osiemdziesięciopięcioletni nestor nadal obiecuje swojemu sześćdziesięcioletniemu sukcesorowi, że „to będzie kiedyś twoje”. W firmach rodzinnych nestorzy chętnie dzielą się wiedzą, mniej chętnie władzą, natomiast przede wszystkim obawiają się przekazania własności.

Każda firma co pewien czas staje przed dylematem zastąpienia na kluczowych stanowiskach osób zarządzających lub zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. Nigdy nie można pozwolić sobie na spontaniczne działanie w zakresie decydowania o dalszych losach przedsiębiorstwa. Jak tworzyć pełną zaufania, ukierunkowaną na efekt i transparentną relację? Jakie bariery mogą skutecznie przeszkodzić w takiej relacji? Jaki moment wybrać? Jak przeprowadzić sukcesję z sukcesem?

Sukcesja menedżerska, sukcesja pokoleniowa – czy to się może udać bez udziału mentora?

Zapraszamy serdecznie na warsztat, podczas którego:

 • odpowiemy na pytanie, co widzi mentor, a czego nie widzą nestor i sukcesor,
 • przeprowadzimy symulację sukcesji,
 • ocenimy, jaka jest rola osoby spoza rodziny w procesie sukcesji,
 • nakreślimy różnicę pomiędzy mentorem a doradcą,
 • doprecyzujemy, kto może być mentorem i za co mentor w tym procesie nie odpowiada.

Zapraszamy na warsztat przedstawicieli firm rodzinnych. Zapraszamy również menedżerów wyższego szczebla i HR partnerów – przy sukcesji menedżerskiej i stanowiskowej warto wiedzieć, jak zadbać o zatrzymanie know how w firmie i zachowanie ciągłości funkcjonowania organizacji.

Warsztat 3 – „Perspektywa mentora i mentee”

Prowadzenie: Katarzyna Hnat i Tomasz Wański

„Perspektywa mentora i mentee, czyli jak prowadzić proces w realiach XXI wieku”

 

Trudne realia obecnego okresu XXI wieku, m. in. czasy pandemii i praca online, sprawiły, że wielu z nas, zarówno w roli mentora jak i mentee, potrzebuje nowych umiejętności, nowych sposobów działania, rozszerzonego rozumienia sytuacji i otoczenia. Zmieniają się oczekiwania stron, uświadomione i nieuświadomione potrzeby, stosunek do konieczności zmian. Dopasowywanie mentorów (ich warsztatu pracy i metod) i mentee (potrzeb w czasach niepewności i zmienności) do realiów dzisiejszych czasów nabrało nowego, zasadniczego znaczenia.

Zapraszamy do pracy warsztatowej, do wymiany poglądów i doświadczeń, do podzielenia się wiedzą dotyczącą zarówno relacji, jak i realizacji procesu współpracy mentora i mentee w nowych realiach XXI wieku.

Nasza praca będzie się koncentrować na trzech obszarach:

 • Jak mentor może/powinien wykorzystywać „przeszłą” wiedzę i doświadczenia w pracy z ludźmi żyjącymi w przyszłości i przyszłością – cyfrowym, szybkim, zdalnym, rozproszonym. Jeśli nawet uznać, że nieco przerysowaliśmy temat stwierdzeniem „przeszłych”, to nie jest ono dalekie od realiów bardzo wielu ludzi.
 • Jak przygotować mentee do przyszłych, „poprocesowych” wyzwań i dawania sobie rady w sytuacjach nieprzewidywanych i zaskakujących. Możemy pozostać do dyspozycji swojego mentee i czasem służyć mu wsparciem i poradą, niemniej powinniśmy go wyposażyć w umiejętności i narzędzia samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości.
 • Dodatkowo zaprosimy do rozmowy na temat kim jest „mądry mentor” w dzisiejszych realiach. Czy charakteryzuje i wyróżnia go wiedza, szczególne doświadczenia, osobowość (i co to znaczy), a może to zbiór cech? Jesteśmy ciekawi opinii i poglądów uczestników.

Rezultat i korzyści z udziału?  Podczas wspólnej pracy przygotujemy rekomendacje, wskażemy narzędzia, wypracujemy propozycje konkretnych działań dla mentora w obecnych realiach początków XXI wieku.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim czynnych mentorów niezależnie od doświadczenia w tej roli oraz mentee szukających wsparcia przez mądrego mentora. Korzyści z udziału odniosą również  organizatorzy procesów mentoringowych w organizacjach, osoby rozważające podjęcie się roli mentorów i wszyscy zainteresowani szerokim spojrzeniem na mentoring jako formę wspierania rozwoju ludzi.

Warsztat 4 – „Perspektywa HR-owca”

Prowadzenie: Hanna Sikora i Zuzanna Wilińska

Mentoring – perspektywa HR-owca

Rozwijamy potencjał organizacji, czyli mentoring w firmie z perspektywy HR.

Współcześnie HR-owiec musi być firmowym MacGyverem, czy jak kto woli omnibusem. Jako partner biznesu czuwa nad kapitałem ludzkim od zrekrutowania pracownika, przez jego rozwój, aż do … no właśnie, jak sprawić, aby droga pracownika w naszej organizacji nie kończyła się zbyt szybko, wręcz przeciwnie trwała długo i zapewniała satysfakcję zawodową oraz rozwój osobisty?

W czasach, gdy masowe formy edukacji i szkoleń stają się niewystarczające, coraz więcej firm jest zainteresowanych wdrożeniem mentoringu do własnej kultury organizacyjnej.

Korzyści z zastosowania programów mentoringowych i intermentoringowych

w organizacji są nie do przecenienia, m.in.:

 • ułatwiają przepływ wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji, pozwalając na skuteczne zarządzanie wiedzą, w tym międzypokoleniowy transfer wiedzy;
 • wzmacniają kulturę organizacyjną, wspierając m.in. proces wdrożenia nowego pracownika czy zarządzanie wiekiem, co w dłuższej perspektywie skutkuje zmniejszeniem fluktuacji kadr;
 • wspierają rozwój specyficznych dla firmy, unikatowych kompetencji;
 • przeciwdziałają zjawisku tzw. wypalenia zawodowego poprzez stwarzanie doświadczonym pracownikom szansy „odświeżenia” wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu długich lat pracy zawodowej;

Zapraszamy na warsztat szczególnie firmowych MacGyverów, podczas którego podzielimy się doświadczeniem:

 • jak z sukcesem zaplanować wdrożenie mentoringu w swojej firmie,
 • jakimi zasobami zrealizować projekt wdrożenia mentoringu,
 • do kogo zwrócić się o pomoc w jego realizacji,
 • jak oszacować ryzyka, aby się ustrzec niepowodzenia,
 • jak osiągnąć HR-ową satysfakcję z dobrze wdrożonego programu mentoringowego

Warsztat 5 – „Perspektywa decydenta”

Prowadzenie: Magdalena Mazur i Piotr Wiroński

Mentoring – perspektywa decydenta

Wdrożenie mentoringu w firmie

Warsztat kierowany jest przede wszystkim do osób decyzyjnych w firmach, w szczególności do właścicieli i zarządów firm, czyli osób i ciał, mających kluczowy głos w kwestiach wdrażania długofalowych działań i procesów na skalę całej firmy.

Na tym warsztacie powiemy sobie bowiem o tym, jak prawidłowo dokonać wdrożenia mentoringu do organizacji, tak, by jego cele były jasne dla pracowników i by towarzyszyła im chęć uczestnictwa w rozwoju firmowego mentoringu w ramach poszerzania współpracy międzyludzkiej, ścieżek rozwoju i kultury organizacyjnej firmy.

Program warsztatu:

 • błędy we wdrożeniach, czyli jak skutecznie zniechęcić pracowników do mentoringu
 • schemat wdrożenia i rola w nim poszczególnych osób
 • zagrożenia dla prawidłowego budowania kultury mentoringu
 • korzyści ze świadomego i ustrukturyzowanego procesu wdrażania i organizacji mentoriali w firmie

Prelegenci

GRZEGORZ DOBEK 

Prezes Stowarzyszenia PROMENTOR

Od 15 lat zajmuję się szeroko pojętą sprzedażą, ale ostatnie 10 lat to praca menedżerska w branży ubezpieczeniowej. Aktywnie sprzedawałem i doradzałem Klientom, budowałem grupy sprzedażowe, aktywnie rekrutowałem i wdrażałem nowych adeptów branży ubezpieczeniowej. Z każdym ze swoich podopiecznych prowadziłem indywidualny coaching / mentoring.

Dziś wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie doradzając osobom i firmom prowadzącym biznes ubezpieczeniowy. Prowadzę konsultacje i mentoringi z zakresu procesów sprzedaży, pracy w branży ubezpieczeniowej i rozwoju indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Systematycznie prowadzę szkolenia zarówno twarde (produktowe) jak i miękkie (proces sprzedaży, rozwój osobisty). Aktywnie współpracuję w organizacji szkoleń organizowanych przez Świętokrzyski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiadam certyfikaty szkoleniowe LIMRA (międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem kompetencji miękkich w branży finansowej).

Grzegorz Dobek

PIOTR WIROŃSKI 

V-ce Prezes Stowarzyszenia PROMENTOR

Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: językoznawstwo. Od 2005 r. posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, od roku 2013 – Certyfikat Mentora, a od roku 2015 Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora.

Przeprowadził ponad 10000 godzin szkoleniowych, także dla trenerów. Prowadził szkolenia m.in. w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK i Akademii Mistrzów Treningu.

Twórca licznych programów i narzędzi autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji.

Członek założyciel Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Od roku 2013 do dziś Wiceprezes Stowarzyszenia. Autor Międzynarodowego Kursu Mentorów autoryzowanego przez Institute of Leadership & Management. Prowadzi procesy mentoringowe dla przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu. Trener mentoringu wpisany na międzynarodową listę ILM. Wdraża procesy mentoringowe do firm i organizacji.

Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową na rzecz miasta Krakowa.

Autor dokumentów i procesów wdrożeniowych systemu oceny i motywacji pracowników  w firmach i organizacjach.

Piotr Wiroński

Aleksandra Stanković

V-ce -Prezes  Stowarzyszenia PROMENTOR 

Konsultant i certyfikowany trenera zarządzania, facylitator pracy zespołów, mentor.
Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ze ścieżką specjalizacji: facylitacja
i moderacja pracy grupowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, prowadząca Międzynarodowy Kurs Mentoringu. Z wykształcenia – pedagog i doradca personalny.
Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze, warsztaty, kursy zawodowe.
Prowadzi indywidualne sesje doradcze i mentoriale.
Od 5 lat jako certyfikowany Scrum Master jest zwolenniczką zwinnego podejścia i metodyk Agile. Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły,
pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu.

Prywatnie kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna. Uwielbia pracę z ludźmi
i uczenie się w grupie.

Obszary jej działalności mentoringowej i doradczo-szkoleniowej to: rozwój kompetencji menadżerskich, przywództwo i kształtowanie postawy lidera, budowanie i facylitacja pracy zespołów, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie przez wartości, zarządzanie wiedzą.
Doradztwo organizacyjne w zakresie: efektywność i optymalizacja procesów, Agile Leadership, wsparcie w procesie planowania i wdrażania zmian, wdrażanie procesów mentoringowych. Kompetencje interpersonalne, podnoszące efektywność osobistą, planowanie rozwoju zawodowego

Zuzanna Wilińska

ZUZANNA WILIŃSKA

Członek Zarządu Stowarzyszenia PROMENTOR 

Pasjonatka Ludzi, ich rozwoju, życia na opak oraz dewizy „jak się dzieli to się mnoży ”  Członek Zarządu Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. HR bussines partner, menadżer z 17 -letnim doświadczeniem w zarządzaniu, budowaniu efektywnych zespołów sprzedażowych z dobrymi relacjami, komunikacją i wynikami.

Budowała i prowadziła z sukcesami ścieżki  rozwojowo – awansowe  dla zespołów oraz indywidualne dla pracowników oparte na rozwoju, innowacyjności  oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.

Tworzy procesy, narzędzia, które pomagają budować relacje, zwiększać poziom sprzedaży oraz takie, które przyczyniają się do poprawy komunikacji pomiędzy współpracownikami w organizacji.

Zuzanna Wilińska

TOMASZ WAŃSKI 

Mentor, trener, konsultant

Wykształcenie wyższe techniczne i kilkanaście lat praktyki w roli lidera projektów badawczych dało Tomaszowi umiejętność rozumienia spraw zarządzania procesami i zespołami. Kolejne lata w roli menedżera biznesu w sektorze prywatnym i korporacyjnym pozwoliły mu zdobyć nowe i pogłębione doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu  biznesowym – odpowiedzialności za wyniki finansowe, wypracowywaniu nowych strategii, zarządzaniu operacyjnym i strategicznym oraz wdrażaniu znaczących zmian organizacyjnych w skali poszczególnych osób i całych zespołów.

Trzecim chronologicznie obszarem aktywności zawodowej Tomasza jest od ponad 20 lat rozwój ludzi w organizacjach. W tej roli pełni rolę konsultanta, coacha, ale przede wszystkim mentora. Przyznaje, że największe sukcesy jego podopiecznych są rezultatem łączenia roli mentora z dwoma pozostałymi. Dla Tomasza swoboda świadomego i roztropnego korzystania z tych metod, którą określa jako „mentoring eklektyczny”, jest źródłem motywacji do wspierania planów i pomocy w osiąganiu celów przez jego podopiecznych. Doświadczenie Tomasza w tym zakresie to ponad 8 tysięcy godzin przeprowadzonych zajęć rozwojowych.

Formalne kompetencje Tomasza to oprócz wykształcenia technicznego i w zakresie Zarządzania Projektami m. in. Certyfikat Advanced Consultant Extended-DISC,  ukończenie  programu Coaching Skills (The Coaches Training Institute – USA), Certyfikat Trenera Biznesu EDEXCEL / BTec (W. Brytania). Tomasz jest też współtwórcą i wykładowcą programów edukacyjnych Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Szczególnym i wartościowym doświadczeniem było dla Tomasza współtworzenie i kilkukadencyjne pełnienie funkcji prezesa Stowarzyszenia PROMENTOR, gdzie, jak sam to określa: „miałem przyjemność rozwijać organizację współpracując z gronem mądrych i pełnych pasji koleżanek i kolegów”.

Tomasz Wański

KATARZYNA HNAT

Dziennikarka radiowa, trenerka emisji głosu i wystąpień publicznych, mentor

Z wykształcenia dziennikarz, muzyk i logopeda medialny, ponadto ukończyła Szkołę Trenerów „Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK” w Krakowie, Akademię Umiejętności Kierowniczych „Coachways” oraz Kurs Mentoringu autoryzowany przez Institute of Lidership & Management.

Jest członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR w Krakowie, współtwórcą programu oraz członkiem kadry Szkoły Mentorów Oświaty i Międzynarodowej Szkoły Mentorów PROMENTOR. Od 2019 roku prowadzi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, gościnnie również na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących emisji głosu, wystąpień publicznych, logopedii medialnej, retoryki, autoprezentacji i kreowania wizerunku w mediach oraz współpracy z dziennikarzami.

Od 18 lat pracuje na antenie jednej z największych komercyjnych rozgłośni radiowych w Polsce, ma za sobą setki godzin przepracowanych przed mikrofonem jako dziennikarz, aktualnie prowadzi autorski program publicystyczno-informacyjny.

W zawodzie trenera szkoli przedsiębiorców, ludzi świata biznesu, młodych dziennikarzy, aktorów, nauczycieli, wykładowców, lekarzy czy prawników pomagając im zrozumieć siebie oraz doskonaląc ich umiejętności prezentacji, komunikacji czy pracy z mikrofonem. Jako wykładowca łączy w swej pracy wiedzę pedagogiczną z doświadczeniem trenerskim i mentorskim wykorzystując narzędzia mentorigowe w pracy warsztatowej. Jako mentor pracuje też z klientem indywidualnym, współpracuje z różnymi uczelniami i firmami szkoleniowymi na terenie całej Polski.

Katarzyna Hnat

KRZYSZTOF PRYSTUPA

Prezes zarządu w Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Członek Stowarzyszenie Mentorów „Promentor”, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania MATRIK. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w kilku krakowskich uczelniach.  Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, specjalizującej się w szkoleniach z wystąpieniach publicznych, moderacji i facylitacji, oraz kompetencji miękkich menedżerskich.

Ostatni zrealizowany ciekawy projekt, to współpraca z dziennikarzami i korespondentami serwisu informacyjnego Radia 357 pod kontem emisji głosu, dykcji i interpretacji.

Uważa, że miarą dobrego konsultanta i trenera jest skuteczność. Dlatego jego zdaniem kluczem do sukcesu są:

 1. Trafna diagnoza
 2. Krótka informacja zwrotna
 3. Trening umiejętności prowadzący do zmiany zachowania.

Krzysztof Prystupa

MAGDALENA MAZUR

Członek Stowarzyszeń: PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie

Od 1 września 2007r. dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, trener, mentor. Członek Stowarzyszeń: PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie. Angażuje się w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in.: była przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu a także członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa 2012-2015 oraz obecnie.

Wdrożyła w prowadzonej przez nią placówce mentoring i od lat kontynuuje umacnianie go w kulturze organizacyjnej

Prowadzi zajęcia nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, mierzenia jakości pracy i ewaluacji w oświacie dla uczestników kursów z Zarządzania Oświatą.

W roku  2014 otrzymała Tytuł „Ludzie z Pasją” Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza, a w 2015r.Tytuł „Nauczyciel z pasją” Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa

Magdalena Mazur

RENATA MUSZYŃSKA

doradca, mentor, trener, menedżer 

Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Członek kadry szkoleniowej Międzynarodowej Szkoły Mentorów PROMENTOR. Certyfikowany Mentor i konsultant w projekcie EARLY WARNING EUROPE,    Mentor w programie „mentorES – biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”.

Doradca gospodarczy i konsultant w planowaniu sukcesji  i doradztwie strategicznym.

Praktyk biznesu z wieloletnim stażem i właścicielka  firmy doradczo – szkoleniowej. Mentor wspierający przedsiębiorców w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywacji do działania i towarzyszeniu w zmianie. Trener biznesu – szkolenia i warsztaty z  zakresu tworzenia biznesplanów, zakładania działalności gospodarczej, zarządzania finansami, umiejętności interpersonalnych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  SGH w Warszawie oraz Promentor Mentoring Course autoryzowany przez Institute of Leadership & Management.

Renata Muszyńska

HANNA SIKORA

Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, Certyfikowany Konsultant Extended DISC i Thomas Int., Trener zarządzania (SKiTZ Matrik w Krakowie).

HR Partner z 20 letnim doświadczeniem w budowaniu, rozwijaniu, zarządzaniu zespołami HR w organizacjach m.in. w branży finansowej, contact center, instytucji publicznej.

Budowała zespoły pracownicze (ponad 2 tys. zrekrutowanych kandydatów – rekrutacje wolumenowe, autorskie narzędzia rekrutacji grupowych).

Tworzyła systemy szkoleń wewnętrznych, programy rozwojowe i motywacyjne.

Wdrażała w organizacjach programy coachingowe, mentoringowe oraz zasady marketingu personalnego.

Specjalizuje się we wspieraniu biznesu w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim. Dogłębna znajomość zagadnień “miękkiego” HR, złożoność problemów, bogactwo tematów oraz umiejętność komunikacji, umożliwiają jej trafne diagnozowanie potrzeb i oferowanie adekwatnych rozwiązań dla organizacji.

Hanna Sikora

MICHAŁ NOWAKOWSKI

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Telecommunication & Coputer Scienece, Studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kurs podstaw prawa EU Copenhagen Business School, a także uczestnik programów rozwojowych dla Leaderów w ramach grupy Orange

Od ponad 15 lat związany z programami transformacyjnymi , zaczynał od lokalnych projektów w Polsce później jako VP Transformaiton IT&Network w Europie, obecnie w spółce zależnej od Orange – TOTEM

– Pasjonat rozwoju warsztatu managerskiego / leaderskiego

– Prowadzi projekty rozwojowe dla studentów Politechniki Łódzkiej.

– Pierwsze zetknięcie z mentoringiem w roli mentee ponad 5 lat temu. Od tego czasu rozwija warsztat mentorski pełniąc rolę mentora & peer-mentora w Orange Polska. Mentor / coach w dedykowanych programach rozwojowych „Liderki Razem” , „Hi tech Girls”

– W ramach „Fireflies” (https://fireflies.energy) twórca otwartego programu mentoringowego (nie)Pełnosprawni w Pracy (start zapisów 15/10/2022), architekt programów mentoringowych dedykowanych dla mniejszych i większych korporacji

Rafał Piekarski

PAWEŁ PIOTR NOWAK

Sukcesje.pl

Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy międzypokoleniową koncepcję BIOLOGIKI SUKCESJI™. Paweł Piotr Nowak jest pomysłodawcą, założycielem i ojcem tego nurtu naukowego oraz właścicielem znaku towarowego. Senior Dyrektor Krajowy OVB Allfinanz Polska, Senior doradca sukcesyjny oraz Prezes KIDS, czyli Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Jest  autorem książek pt. “Zanim osiągniesz sukces”, „Przewodnik Sukcesyjny” oraz „Biologika Sukcesji™”, która znajdzie się w sprzedaży na przełomie roku.

Najlepszy doradca finansowy i sukcesyjny w Polsce o najwyższym wolumenie doradczym. Absolwent Ionia HIGH School w Stanach Zjednoczonych, Heartlands Institute of Technology, Akademii Psychobiologii Vedica, autor cyklu publikacji pt. Biologika Sukcesji™ (www. sukcesje.pl) Terapeuta Biologiki biznesu. Mówca inspiracyjny. Luminarz narodowego projektu społecznego pod nazwą Sukcesje.pl, wykładowca pierwszej w Polsce Akademii Sukcesyjnej Excellence Academy. Wraz z  Axelo Sukcesje współtworzył nowatorskie usługi: Cash on the Table™, Top Owner Benefits oraz Top Employee Benefits.

Od 26 lat praktykujący doradca finansowy. Przeprowadził blisko 8000 wykładów/ szkoleń dla kadr zarządzających i sprzedażowych oraz ponad 200 projektów sukcesyjnych dla obszaru MŚP. W jego spotkaniach bezpośrednio wzięło udział ok. 90 000 uczestników. Wraz ze swoim zespołem doradców i specjalistów różnych dziedzin, od wielu lat budował podwaliny pod projekt Sukcesje.PL, który jest częścią narodowo-społecznego działania edukacyjnego.

Paweł Piotr Nowak

Prelegenci

GRZEGORZ DOBEK 

Prezes Stowarzyszenia PROMENTOR

Od 15 lat zajmuję się szeroko pojętą sprzedażą, ale ostatnie 10 lat to praca menedżerska w branży ubezpieczeniowej. Aktywnie sprzedawałem i doradzałem Klientom, budowałem grupy sprzedażowe, aktywnie rekrutowałem i wdrażałem nowych adeptów branży ubezpieczeniowej. Z każdym ze swoich podopiecznych prowadziłem indywidualny coaching / mentoring.

Dziś wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie doradzając osobom i firmom prowadzącym biznes ubezpieczeniowy. Prowadzę konsultacje i mentoringi z zakresu procesów sprzedaży, pracy w branży ubezpieczeniowej i rozwoju indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Systematycznie prowadzę szkolenia zarówno twarde (produktowe) jak i miękkie (proces sprzedaży, rozwój osobisty). Aktywnie współpracuję w organizacji szkoleń organizowanych przez Świętokrzyski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiadam certyfikaty szkoleniowe LIMRA (międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem kompetencji miękkich w branży finansowej).

Piotr Wiroński

PIOTR WIROŃSKI 

V-ce Prezes Stowarzyszenia PROMENTOR

Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: językoznawstwo. Od 2005 r. posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, od roku 2013 – Certyfikat Mentora, a od roku 2015 Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora.

Przeprowadził ponad 10000 godzin szkoleniowych, także dla trenerów. Prowadził szkolenia m.in. w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK i Akademii Mistrzów Treningu.

Twórca licznych programów i narzędzi autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji.

Członek założyciel Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Od roku 2013 do dziś Wiceprezes Stowarzyszenia. Autor Międzynarodowego Kursu Mentorów autoryzowanego przez Institute of Leadership & Management. Prowadzi procesy mentoringowe dla przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu. Trener mentoringu wpisany na międzynarodową listę ILM. Wdraża procesy mentoringowe do firm i organizacji.

Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową na rzecz miasta Krakowa.

Autor dokumentów i procesów wdrożeniowych systemu oceny i motywacji pracowników  w firmach i organizacjach.

Aleksandra Stanković

V-ce -Prezes  Stowarzyszenia PROMENTOR 

Konsultant i certyfikowany trenera zarządzania, facylitator pracy zespołów, mentor.
Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ze ścieżką specjalizacji: facylitacja
i moderacja pracy grupowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, prowadząca Międzynarodowy Kurs Mentoringu. Z wykształcenia – pedagog i doradca personalny.
Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze, warsztaty, kursy zawodowe.
Prowadzi indywidualne sesje doradcze i mentoriale.
Od 5 lat jako certyfikowany Scrum Master jest zwolenniczką zwinnego podejścia i metodyk Agile. Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły,
pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu.

Prywatnie kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna. Uwielbia pracę z ludźmi
i uczenie się w grupie.

Obszary jej działalności mentoringowej i doradczo-szkoleniowej to: rozwój kompetencji menadżerskich, przywództwo i kształtowanie postawy lidera, budowanie i facylitacja pracy zespołów, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie przez wartości, zarządzanie wiedzą.
Doradztwo organizacyjne w zakresie: efektywność i optymalizacja procesów, Agile Leadership, wsparcie w procesie planowania i wdrażania zmian, wdrażanie procesów mentoringowych. Kompetencje interpersonalne, podnoszące efektywność osobistą, planowanie rozwoju zawodowego

Zuzanna Wilińska

ZUZANNA WILIŃSKA

Członek Zarządu Stowarzyszenia PROMENTOR 

Pasjonatka Ludzi, ich rozwoju, życia na opak oraz dewizy „jak się dzieli to się mnoży ”  Członek Zarządu Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. HR bussines partner, menadżer z 17 -letnim doświadczeniem w zarządzaniu, budowaniu efektywnych zespołów sprzedażowych z dobrymi relacjami, komunikacją i wynikami.

Budowała i prowadziła z sukcesami ścieżki  rozwojowo – awansowe  dla zespołów oraz indywidualne dla pracowników oparte na rozwoju, innowacyjności  oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.

Tworzy procesy, narzędzia, które pomagają budować relacje, zwiększać poziom sprzedaży oraz takie, które przyczyniają się do poprawy komunikacji pomiędzy współpracownikami w organizacji.

Tomasz Wański

TOMASZ WAŃSKI 

Mentor, trener, konsultant

Wykształcenie wyższe techniczne i kilkanaście lat praktyki w roli lidera projektów badawczych dało Tomaszowi umiejętność rozumienia spraw zarządzania procesami i zespołami. Kolejne lata w roli menedżera biznesu w sektorze prywatnym i korporacyjnym pozwoliły mu zdobyć nowe i pogłębione doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu  biznesowym – odpowiedzialności za wyniki finansowe, wypracowywaniu nowych strategii, zarządzaniu operacyjnym i strategicznym oraz wdrażaniu znaczących zmian organizacyjnych w skali poszczególnych osób i całych zespołów.

Trzecim chronologicznie obszarem aktywności zawodowej Tomasza jest od ponad 20 lat rozwój ludzi w organizacjach. W tej roli pełni rolę konsultanta, coacha, ale przede wszystkim mentora. Przyznaje, że największe sukcesy jego podopiecznych są rezultatem łączenia roli mentora z dwoma pozostałymi. Dla Tomasza swoboda świadomego i roztropnego korzystania z tych metod, którą określa jako „mentoring eklektyczny”, jest źródłem motywacji do wspierania planów i pomocy w osiąganiu celów przez jego podopiecznych. Doświadczenie Tomasza w tym zakresie to ponad 8 tysięcy godzin przeprowadzonych zajęć rozwojowych.

Formalne kompetencje Tomasza to oprócz wykształcenia technicznego i w zakresie Zarządzania Projektami m. in. Certyfikat Advanced Consultant Extended-DISC,  ukończenie  programu Coaching Skills (The Coaches Training Institute – USA), Certyfikat Trenera Biznesu EDEXCEL / BTec (W. Brytania). Tomasz jest też współtwórcą i wykładowcą programów edukacyjnych Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Szczególnym i wartościowym doświadczeniem było dla Tomasza współtworzenie i kilkukadencyjne pełnienie funkcji prezesa Stowarzyszenia PROMENTOR, gdzie, jak sam to określa: „miałem przyjemność rozwijać organizację współpracując z gronem mądrych i pełnych pasji koleżanek i kolegów”.

Katarzyna Hnat

KATARZYNA HNAT

Dziennikarka radiowa, trenerka emisji głosu i wystąpień publicznych, mentor

Z wykształcenia dziennikarz, muzyk i logopeda medialny, ponadto ukończyła Szkołę Trenerów „Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK” w Krakowie, Akademię Umiejętności Kierowniczych „Coachways” oraz Kurs Mentoringu autoryzowany przez Institute of Lidership & Management.

Jest członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR w Krakowie, współtwórcą programu oraz członkiem kadry Szkoły Mentorów Oświaty i Międzynarodowej Szkoły Mentorów PROMENTOR. Od 2019 roku prowadzi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, gościnnie również na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących emisji głosu, wystąpień publicznych, logopedii medialnej, retoryki, autoprezentacji i kreowania wizerunku w mediach oraz współpracy z dziennikarzami.

Od 18 lat pracuje na antenie jednej z największych komercyjnych rozgłośni radiowych w Polsce, ma za sobą setki godzin przepracowanych przed mikrofonem jako dziennikarz, aktualnie prowadzi autorski program publicystyczno-informacyjny.

W zawodzie trenera szkoli przedsiębiorców, ludzi świata biznesu, młodych dziennikarzy, aktorów, nauczycieli, wykładowców, lekarzy czy prawników pomagając im zrozumieć siebie oraz doskonaląc ich umiejętności prezentacji, komunikacji czy pracy z mikrofonem. Jako wykładowca łączy w swej pracy wiedzę pedagogiczną z doświadczeniem trenerskim i mentorskim wykorzystując narzędzia mentorigowe w pracy warsztatowej. Jako mentor pracuje też z klientem indywidualnym, współpracuje z różnymi uczelniami i firmami szkoleniowymi na terenie całej Polski.

Krzysztof Prystupa

KRZYSZTOF PRYSTUPA

Prezes zarządu w Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Członek Stowarzyszenie Mentorów „Promentor”, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania MATRIK. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w kilku krakowskich uczelniach.  Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, specjalizującej się w szkoleniach z wystąpieniach publicznych, moderacji i facylitacji, oraz kompetencji miękkich menedżerskich.

Ostatni zrealizowany ciekawy projekt, to współpraca z dziennikarzami i korespondentami serwisu informacyjnego Radia 357 pod kontem emisji głosu, dykcji i interpretacji.

Uważa, że miarą dobrego konsultanta i trenera jest skuteczność. Dlatego jego zdaniem kluczem do sukcesu są:

 1. Trafna diagnoza
 2. Krótka informacja zwrotna
 3. Trening umiejętności prowadzący do zmiany zachowania.

Magdalena Mazur

MAGDALENA MAZUR

Członek Stowarzyszeń: PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie

Od 1 września 2007r. dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, trener, mentor. Członek Stowarzyszeń: PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie. Angażuje się w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in.: była przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu a także członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa 2012-2015 oraz obecnie.

Wdrożyła w prowadzonej przez nią placówce mentoring i od lat kontynuuje umacnianie go w kulturze organizacyjnej

Prowadzi zajęcia nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, mierzenia jakości pracy i ewaluacji w oświacie dla uczestników kursów z Zarządzania Oświatą.

W roku  2014 otrzymała Tytuł „Ludzie z Pasją” Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza, a w 2015r.Tytuł „Nauczyciel z pasją” Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa

Renata Muszyńska

RENATA MUSZYŃSKA

doradca, mentor, trener, menedżer 

Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Członek kadry szkoleniowej Międzynarodowej Szkoły Mentorów PROMENTOR. Certyfikowany Mentor i konsultant w projekcie EARLY WARNING EUROPE,    Mentor w programie „mentorES – biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”.

Doradca gospodarczy i konsultant w planowaniu sukcesji  i doradztwie strategicznym.

Praktyk biznesu z wieloletnim stażem i właścicielka  firmy doradczo – szkoleniowej. Mentor wspierający przedsiębiorców w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywacji do działania i towarzyszeniu w zmianie. Trener biznesu – szkolenia i warsztaty z  zakresu tworzenia biznesplanów, zakładania działalności gospodarczej, zarządzania finansami, umiejętności interpersonalnych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  SGH w Warszawie oraz Promentor Mentoring Course autoryzowany przez Institute of Leadership & Management.

Hanna Sikora

HANNA SIKORA

Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, Certyfikowany Konsultant Extended DISC i Thomas Int., Trener zarządzania (SKiTZ Matrik w Krakowie).

HR Partner z 20 letnim doświadczeniem w budowaniu, rozwijaniu, zarządzaniu zespołami HR w organizacjach m.in. w branży finansowej, contact center, instytucji publicznej.

Budowała zespoły pracownicze (ponad 2 tys. zrekrutowanych kandydatów – rekrutacje wolumenowe, autorskie narzędzia rekrutacji grupowych).

Tworzyła systemy szkoleń wewnętrznych, programy rozwojowe i motywacyjne.

Wdrażała w organizacjach programy coachingowe, mentoringowe oraz zasady marketingu personalnego.

Specjalizuje się we wspieraniu biznesu w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim. Dogłębna znajomość zagadnień “miękkiego” HR, złożoność problemów, bogactwo tematów oraz umiejętność komunikacji, umożliwiają jej trafne diagnozowanie potrzeb i oferowanie adekwatnych rozwiązań dla organizacji.

Rafał Piekarski

MICHAŁ NOWAKOWSKI

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Telecommunication & Coputer Scienece, Studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kurs podstaw prawa EU Copenhagen Business School, a także uczestnik programów rozwojowych dla Leaderów w ramach grupy Orange

Od ponad 15 lat związany z programami transformacyjnymi , zaczynał od lokalnych projektów w Polsce później jako VP Transformaiton IT&Network w Europie, obecnie w spółce zależnej od Orange – TOTEM

– Pasjonat rozwoju warsztatu managerskiego / leaderskiego

– Prowadzi projekty rozwojowe dla studentów Politechniki Łódzkiej.

– Pierwsze zetknięcie z mentoringiem w roli mentee ponad 5 lat temu. Od tego czasu rozwija warsztat mentorski pełniąc rolę mentora & peer-mentora w Orange Polska. Mentor / coach w dedykowanych programach rozwojowych „Liderki Razem” , „Hi tech Girls”

– W ramach „Fireflies” (https://fireflies.energy) twórca otwartego programu mentoringowego (nie)Pełnosprawni w Pracy (start zapisów 15/10/2022), architekt programów mentoringowych dedykowanych dla mniejszych i większych korporacji

Paweł Piotr Nowak

PAWEŁ PIOTR NOWAK

Sukcesje.pl

Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy międzypokoleniową koncepcję BIOLOGIKI SUKCESJI™. Paweł Piotr Nowak jest pomysłodawcą, założycielem i ojcem tego nurtu naukowego oraz właścicielem znaku towarowego. Senior Dyrektor Krajowy OVB Allfinanz Polska, Senior doradca sukcesyjny oraz Prezes KIDS, czyli Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Jest  autorem książek pt. “Zanim osiągniesz sukces”, „Przewodnik Sukcesyjny” oraz „Biologika Sukcesji™”, która znajdzie się w sprzedaży na przełomie roku.

Najlepszy doradca finansowy i sukcesyjny w Polsce o najwyższym wolumenie doradczym. Absolwent Ionia HIGH School w Stanach Zjednoczonych, Heartlands Institute of Technology, Akademii Psychobiologii Vedica, autor cyklu publikacji pt. Biologika Sukcesji™ (www. sukcesje.pl) Terapeuta Biologiki biznesu. Mówca inspiracyjny. Luminarz narodowego projektu społecznego pod nazwą Sukcesje.pl, wykładowca pierwszej w Polsce Akademii Sukcesyjnej Excellence Academy. Wraz z  Axelo Sukcesje współtworzył nowatorskie usługi: Cash on the Table™, Top Owner Benefits oraz Top Employee Benefits.

Od 26 lat praktykujący doradca finansowy. Przeprowadził blisko 8000 wykładów/ szkoleń dla kadr zarządzających i sprzedażowych oraz ponad 200 projektów sukcesyjnych dla obszaru MŚP. W jego spotkaniach bezpośrednio wzięło udział ok. 90 000 uczestników. Wraz ze swoim zespołem doradców i specjalistów różnych dziedzin, od wielu lat budował podwaliny pod projekt Sukcesje.PL, który jest częścią narodowo-społecznego działania edukacyjnego.

Dołącz do konferencji

Chcesz dołączyć do wydarzenia ze swoimi pracownikami? Napisz do nas, bilet dla drugiej osoby z firmy jest tańszy.

Zostań Patronem Honorowym

Chcesz dołączyć do wydarzenia jako Patron Honorowy i wypromować swoją firmę? Zobacz co przygotowaliśmy dla naszych patronów.

Zgłoś swoją firmę jako patrona:

13 + 5 =

Nasi patroni

Masz pytania?

Napisz do nas:

15 + 9 =

Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie

tel. 695-010-695

konferencje@promentor.pl